Search
tennis betting

อิฐแดง มอก.77-2565 มาตรฐานใหม่ที่ดีกว่าเดิม

          หากพูดถึงอิฐแดง มอก. หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับ อิฐแดง มอก.77-2545 อิฐแดงที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด มีความแข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ที่ต้องการมาตรฐาน และความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เช่น ศูนย์ราชการ โรงพยาบาล สถานศึก หรืองานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบัน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้อัพเดตมาตรฐานใหม่ นั่นคือ อิฐแดง มอก.77-2565 ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น ในบทความนี้มีคำตอบครับ

มาตรฐาน มอก. คืออะไร?

          มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TISI) หรือที่เรียกว่ามาตรฐาน มอก. เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วัสดุก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการทดสอบและได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนด

อิฐแดง มอก.77-2565 คืออะไร? 

          อิฐก่อสร้างสามัญ หมายถึง อิฐที่ทำจากดิน เช่น ดินเหนียว ดินดาน หรืออาจมีส่วนสผมจากวัสดุอื่น ขึ้นรูปด้วยวิธีใช้แม่พิมพ์ อัดรีด และนำไปเผาด้วยอุณหภูมิสูง เพื่อความแข็งแกร่งและทนทาน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะอิฐที่ทำจากดิน เป็นวัสดุผสมหลักมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตัน ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป สำหรับงานโครงสร้าง และไม่ใช่งานโครงสร้าง เช่น งานก่อผนัง หรือกำแพงที่ต้องมีการฉาบปูน

ลักษณะทั่วไปของอิฐแดง มอก.77-2565

1. ต้องปราศจากรอยร้าว หรือส่วนเสียอื่นใด ที่เป็นอุปสรรคต่อการก่ออิฐอย่างถูกต้อง หรือทำให้สิ่งก่อสร้างเสียหาย
2. ต้องมีผิวหยาบทุกด้าน เพื่อช่วยในการยึดจับปูนที่ดี
3. อิฐแต่ละก้อนในรุ่นเดียวกัน ต้องมีสี ลวดลาย และแบบใกล้เคียงกันกับตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนการทดสอบ

ตำแหน่ง และขนาด การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

1. ให้แสดงเครื่องหมายไว้ที่ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งห่อหุ้ม
2. เครื่องหมายมาตรฐาน ต้องอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์
3. ขนาดของเครื่องหมายมาตรฐาน จะต้องแสดงให้เหมาะสม สัมพันธ์กับขนาดของผลิตภัณฑ์ และต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร

tennis betting

ขนาดและความคลาดเคลื่อนของอิฐแดง มอก.77-2565 (หน่วยเป็นมิลลิเมตร)

ขนาดของอิฐแดง มอก.77-2565

ชั้นคุณภาพ

ขนาด

(ความยาว x ความกว้าง x ความสูง)

ก ข และ ค

140 x 65 x 40

190 x 90 x 40

190 x 90 x 60  

190 x 90 x 90

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 03/05/2567

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด อิฐแดง มอก. 77-2565
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

มิติ

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

40

± 2

65 ถึง 90

± 3

140 ถึง 190

± 5

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 03/05/2567

          และต้องมีการทดสอบคุณภาพของอิฐอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ประกอบไปด้วยการทดสอบการต้านแรงอัด และ การทดสอบการดูดกลืนน้ำ จากสถาบันทดสอบที่เชื่อถือได้ ซึ่งผลต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ค่าต้านแรงอัด และ การดูดกลืนน้ำของอิฐแดง มอก.77-2565
ตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด


ชั้นคุณภาพ


ความต้านแรงอัด
ต่ำสุด
MPa


การดูดซึมน้ำ
สูงสุด
%

เฉลี่ย 5 ก้อน

แต่ละก้อน

เฉลี่ย 5 ก้อน

แต่ละก้อน

21.0

17.0

17.0

20.0

17.0

15.0

22.0

25.0

10.0

9.0

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด


ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สืบค้นวันที่ 03/05/2567

ทำไมควรเลือกใช้อิฐแดง มอก.77-2565?

1.มั่นใจในคุณภาพความ
อิฐแดง มอก.77-2565 ผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีความแข็งแรง และทนทานตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถวางใจได้ว่าอิฐแดง มอก.77-2565 จะสามารถรองรับน้ำหนัก และแรงกดดันได้ตามความต้องการของโครงการก่อสร้าง

2.มีกำลังผลิตเยอะ งานเดินต่อได้ ไม่มีสะดุด
อิฐแดง มอก.77-2565 ผลิตด้วยเครื่องจักร ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 1,500,000 ก้อน/เดือน เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อในปริมาณมาก เช่น การก่อสร้างอาคารสูง ศูนย์ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล งานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

3.แข็งแกร่ง ทนทานเป็นพิเศษ
อิฐแดง มอก.77-2565 เป็นอิฐลักษณะตัน มีความหนาแน่น สามารถตอกเจาะได้ ไร้กังวลเรื่องการแตกร้าวของผนัง สามารถรับน้ำหนักได้ดี จะติดตั้งวัสดุติดผนังก็สามารถทำได้

          ดังนั้น หากต้องเลือกใช้อิฐแดง อย่าลืมพิจารณา อิฐแดง มอก.77-2565 ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณนะครับ เพราะการเลือกอิฐแดงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. เป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับงานก่อสร้างหรือการปรับปรุงบ้าน ด้วยคุณภาพ ความแข็งแรง และความมั่นใจในความปลอดภัย การเลือกใช้วัสดุที่มีมาตรฐานช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จ และปลอดภัยในระยะยาว

สนใจอิฐแดง มอก.77-2565 ติดต่อเลย
Line : @ITDANG2009
โทร : 0824292009

Share this post